Category Archives: [Graphic] The Lightning Thief

[Graphic] The Lightning Thief – Phần 4

[Graphic] The Lightning Thief

[Truyện Tranh] Kẻ cắp tia chớp

Phần 3

img035

Đọc tiếp

Advertisements

[Graphic] The Lightning Thief – Phần 3

[Graphic] The Lightning Thief

[Truyện Tranh] Kẻ cắp tia chớp

Phần 3

img024

Đọc tiếp

[Graphic] The Lightning Thief – Phần 2

[Graphic] The Lightning Thief
[Truyện Tranh] Kẻ cắp tia chớp
Phần 2

img014

Đọc tiếp

[Graphic] The Lightning Thief – Phần 1

[Graphic] The Lightning Thief

[Truyện Tranh] Kẻ cắp tia chớp

Phần 1 

(chú ý, mỗi phần sẽ có tầm 10 trang)img004 Đọc tiếp