Category Archives: PJ’s Greek Gods

Percy Jackson’s Greek Gods – Phần 1

Thánh thần Hy Lạp của Percy Jackson

KHỞI ĐẦU CỦA VẠN VẬT

Chaos

Đọc tiếp

Advertisements

Percy Jakson’s Greek God – Giới Thiệu

Thánh Thần Hy Lạp của Percy Jakson

Giới thiệu

Title_Page

Gửi cha tôi Rick Riordan cha, người đọc cuốn sách về thần thoại đầu tiên của tôi. – R.R. (Rick Riordan)

Gửi những người hùng trong lĩnh vực minh họa của tôi: N.C.Wyeth, Maxfield Parrish, Arthur Rackham và Frank Frazetta – J.R.(John Rocco)

Đọc tiếp