Tag Archives: gaea

Percy Jackson’s Greek Gods – Phần 1

Thánh thần Hy Lạp của Percy Jackson

KHỞI ĐẦU CỦA VẠN VẬT

Chaos

Đọc tiếp

Advertisements

The Mark of Athena _ Chương 47

The Mark of Athena

Dấu hiệu Athena

Chương 47

Percy

coloseum Đọc tiếp

The Mark of Athena _Chương 40

The Mark of Athena

Dấu hiệu Athena

Chương 40

Leo

GAIA_bryce Đọc tiếp